Hakkımızda

1974 yılında kurulan Ülkem A.Ş, müşteri memnuniyetini temel alarak evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde güvenilirlik, kalite ve devamlılık alanlarında öncü firma olmayı amaçlamaktadır.

Ülkem A.Ş, yıldır iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleri doğrultusunda uluslararası alanda kaliteli hizmetler sunmaya, sektörün en iyi firmalarıyla çalışmaya, en iyi çalışanları istihdam etmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.
Ülkem A.Ş. olarak kalite politikamız müşteri odaklılık ve takım çalışması esasına dayalıdır. Biz;
 • Beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek,
 • Verimli çalışmak ve katma değer yaratmak,
 • Çalışanlarımızı memnun etmek ve bireysel gelişimlerine olanak sağlamak,
 • İş ortaklarımız ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,
 • Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak,
için çalışmalarımızı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yöneterek, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
Ülkem A.Ş. ve çalışanları olarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek kuruluş olmak,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmek,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimsemek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırmak,
amacıyla faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri çerçevesinde yönetiriz.
Ülkem A.Ş. ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarmak,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltmak,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılmak,
için faaliyetlerimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.